انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - کمیته طرح و برنامه
کمیته طرح و برنامه و پشتیبانی (مالی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/6 | 
کمیته طرح، برنامه و پشتیبانی (مالی)
تامین منابع مالی و پشتیبانی برنامه های مصوب هییت مدیره از یک طرف و سازماندهی و تعیین اهداف زیر مجموعه های انجمن از طرف دیگر و در نهایت تشکیل ساختار مجموعه مرکز مدیریت و ایجاد زیرمجموعه ها از وظایف کمیته طرح، برنامه و پشتیبانی به شمار می آید . اهم وظایف این کمیته در این دوره عبارتست از:
  • تدوین برنامه سالانه در راستای اجرای برنامه استراتژیک (سند راهبردی) انجمن
  • تدوین نمودار سازمانی و شرح وظایف کارکنان
  • نظارت بر اجرای برنامه های سالانه انجمن
  • نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه ­های انجمن
  • برآورد هزینه های سالانه انجمن
  • برآورد هزینه طرح های پیشنهادی کمیته ها
  • ثبت فاکتور و تسویه حساب طرح های انجمن
  • پیگیری جذب حمایت های مالی از سایر منابع
  • تحویل و نگهداری اموال و تجهیزات انجمن
  • تخیه اقلام مورد نیاز برنامه ها

مسئول کمیته طرح و برنامه
دکتر تقی شامخی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.201.225.fa
برگشت به اصل مطلب