انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - کمیته اجتماعات
کمیته اجتماعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/9 | 
ساختار و اهداف کمیته اجتماعات
این کمیته با هدف تمرکز خاص بر برگزاری هر چه بهتر نشست های انجمن شکل گرفته است. اهم وظایف این کمیته عبارتست از:
  • پیشنهاد ، هماهنگی و برگزاری جلسات ماهانه سخنرانی انجمن
  • پیشنهاد ، هماهنگی و برگزاری هم اندیشی ها، نشست ها و میزگردهای تخصصصی انجمن
  • پیشنهاد، هماهنگی و برگزاری مناظره و نقد علمی
مسئول کمیته اجتماعات
دکتر حسین بنی اسدی


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.185.227.fa
برگشت به اصل مطلب