انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

  انواع و شرایط عضویت طبق اساسنامه

  

  1-6- عضویت پیوسته 

  مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در رشته­های علوم و فناوری و رشته­های وابسته باشند می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند.

  تبصره: افرادی که دارای درجه کارشناسی ارشد و سابقه فعالیت طولانی در رشته­های علوم و فناوری و رشته­های وابسته هستند با تصویب هیات مدیره می­توانند به عضویت پیوسته درآیند.

  2-6- عضویت وابسته :

  اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‏های مذکور در بند1-6 شاغل باشند.

  3-6- عضویت دانشجویی :

  کلیه دانشجویانی که در رشته‏های علوم و فناوری به تحصیل اشتغال دارند.

  4-6- عضویت افتخاری :

  شخصیت‏های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‏های تخصصی و علمی ، اخلاقی و اجتماعی و فرهنگ جهانی حائز اهمیت خاص باشد، یا پیشبرد اهداف انجمن کمک­های موثر و ارزنده­ای نموده باشند.

  5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

  سازمان‏هایی که در زمینه‏های فرهنگی، اجتماعی؛ علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‏توانند به عضویت انجمن درآیند.

  تبصره 1 : افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‏های مذکور در بند 1-6 می‏توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

  تبصره 2 : اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می ‌شوند.

    ماده 7 : هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‏گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

  تبصره 1 : پرداخت حق عضویت هیچ‏گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجادنمی‏کند.

  تبصره 2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

    ماده 8 : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‏یابد:

  1-8- استعفای کتبی

  2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

  تبصره : تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

  

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.68.44.fa
برگشت به اصل مطلب