انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - شرایط ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انواع و شرایط عضویت طبق اساسنامه

عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در رشته­های علوم و فناوری و رشته­های وابسته باشند می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند.

تبصره: افرادی که دارای درجه کارشناسی ارشد و سابقه فعالیت طولانی در رشته­های علوم و فناوری و رشته­های وابسته هستند با تصویب هیات مدیره می­توانند به عضویت پیوسته درآیند.

 عضویت وابسته  
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‏های مذکور در بند۱-۶ شاغل باشند.

 عضویت دانشجویی  
کلیه دانشجویانی که در رشته‏های علوم و فناوری به تحصیل اشتغال دارند.

 عضویت افتخاری
شخصیت‏های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‏های تخصصی و علمی ، اخلاقی و اجتماعی و فرهنگ جهانی حائز اهمیت خاص باشد، یا پیشبرد اهداف انجمن کمک­های موثر و ارزنده­ای نموده باشند.

 اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمان‏هایی که در زمینه‏ های فرهنگی، اجتماعی؛ علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‏توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره ۱ : افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‏های مذکور در بند ۱-۶ می‏توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲ : اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می ‌شوند.

هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‏گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱ : پرداخت حق عضویت هیچ‏گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجادنمی‏کند.
تبصره ۲ : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‏یابد: 
استعفای کتبی 
عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره : تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

  

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.68.44.fa
برگشت به اصل مطلب