انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - معرفی انجمن
معرفی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری موسسه ای غیرانتفاعی است که با مجوز معاونت پژوهشی مزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را برای مدت نامحدود آغاز کرد. 

این انجمن با هدف گسترش و ارتقای اخلاق در علوم و فناوری ، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به ارزش های اخلاقی در امور آموزش و پژوهش تاسیس شد. از نام انجمن پیداست که به طور ویژه هدف آن توجه به اخلاق در گستره علم و فناوری است که سرفصلهایی چون؛ اخلاق حرفه ای، اخلاق در پژوهش، اخلاق در آموزش، اخلاق در زمینه های تخصصی، اخلاق در زمینه های نوین، اخلاق و جامعه را شامل می شود. همچنین انجمن با هدف گسترش ارتباطات و مبادلات فکری ، علمی و فرهنگی میان اندیشمندان، صاحبنظران، فلاسفه، عالمان دینی و متخصصان حوزه فناوری شروع به فعالیت نمود. بنابراین، رسالت انجمن، اعتلای موازین اخلاقی و معنویت در مجامع و نهادهای مختلف علمی ، اجرایی و تخصصی کشور و فرهنگ عمومی جامعه است.

هیات موسس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در آغاز عبارت بودند از: دکتر مصطفی معین، دکتر جعفر میلی منفرد، دکتر محمد توکل، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر احمد جلالی، دکتر سعید سمنانیان، دکتر محمد حسین صنعتی، دکتر داریوش فرهود، دکتر سید مصطفی محقق داماد و دکتر رضا مکنون .
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.56.15.fa
برگشت به اصل مطلب