انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - دوره اول (1383-1386)
دوره اول (۱۳۸۳-۱۳۸۶)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
نام و نام خانوادگی
سمت
دکتر مصطفی معین ریاست هییت مدیره
دکتر جعفر میلی منفرد دبیر
دکتر محمد حسین صنعتی عضو
دکتر ثریا مکنون عضو
دکتر داریوش فرهود عضو
دکتر مصطفی محقق داماد عضو
دکتر رضا مکنون عضو
دکتر سعید سمنانیان عضو
دکتر علیرضا یلدا بازرس
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.203.215.fa
برگشت به اصل مطلب