انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - دعوت به سخنرانی
نشست اسفند ماه 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۸ | 

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری برگزار میکند:
سخنرانی ماه "اسفند"

اخلاق قانون گذاری
سخنران: دکتر رحیم نوبهار

زمان: دوشنبه 13 اسفند 1397؛ ساعت 16:30
مکان: میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، واحد
2
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.159.281.fa
برگشت به اصل مطلب