انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - جلسات سخنرانی
سخنرانی فصل تابستان انجمن اخلاق شعبه همدان سال 1394: رابطه علم و اخلاق با سخنرانی حمید خاورزمینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.144.246.fa
برگشت به اصل مطلب