انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - جلسات سخنرانی
سخنرانی فصل بهار انجمن اخلاق شعبه همدان سال 1394: اخلاق ورزی در زمانه عسرت با سخنرانی اردشیر منصوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یکشنبه 24 خردادماه 94 ، ساعت 16، با حضور اردشیر منصوری در سالن هلال احمر همدان سخنرانی " اخلاق ورزی در زمانه عسرت" ارائه گردید.

AWT IMAGE

عسرت به معنای تنگنا، نابسامانی درمانده کننده و یاس آمیز که میتواند ناشی از عوامل خارجی چون حوادث طبیعی و جنگ باشد یا عوامل داخلی چون حسادت و تفاخر و طمع.

از منظر جامعه عالی‌ترین ایده‌آل اخلاقی عدالت است . و از منظر فردی عالی‌ترین ایده‌آل اخلاقی ناخودخواهی یا ایثار است.
رعایت حقوق متقابل توصیه‌ای مشترک به حاکمان و آحاد جامعه است.

نیبور می‌گوید " اخلاق مذهبی از بی‌رغبتی به دنیا یک آرمان مطلق میسازد، بدون آنکه به پیامدهای اجتماعی آن بیندیشد."
تاثیرات مثبت اخلاق مذهبی: مهار خودگروی و تقویت دگر گروی است.
تاثیرات منفی اخلاق مذهبی:احتمال برهم خوردن توازن و ضرر اقشار ضعیف.

جهان در بحران است و دو موضوع صلح شکننده و بحران زیست‌محیطی موید آنست.
اقسام قدرت عبارتند از : قدرت نظامی، اقتصادی و روحانی که میتوانند برای ایجاد جامعه اخلاقی چالش ایجاد نمایند.

اقتضای کنش اخلاقی در زمانه عسرت:
خودشناسی
تکیه به یک منظر اخلاقی
رشد اخلاقی
تربیت اخلاقی
تمرین عملی

برای نگاهی به اخلاق در آیینه نهج البلاغه به خطبه های 2و15و16و206 و نامه های 31و53  مراجعه نماییم.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.144.244.fa
برگشت به اصل مطلب