[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
آشنایی با انجمن::
اصول اخلاقی انجمن::
بروشور انجمن::
عضویت در انجمن::
بانک اطلاعاتی اعضای انجمن::
اخبار رویدادها::
سخنرانی های انجمن::
گزارش سخنرانیهای انجمن ::
خبرنامه ها::
فصلنامه علمی انجمن::
نشانی تارنمای فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری::
بخش آموزش::
معرفی کتاب::
لغتنامه اخلاق::
شعب انجمن::
کمیته‌های انجمن::
خبر نامه های الکترونیکی انجمن::
مراکز و منابع مرتبط::
تسهیلات پایگاه::
برقراری ارتباط::
صفحه اصلی انجمن::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: مجمع عمومی عادی
:: نظر سنجی اعضاء حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیتهای انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری ( سال 1396 )
:: سخنرانی فصل تابستان انجمن اخلاق شعبه همدان سال 1394: رابطه علم و اخلاق با سخنرانی حمید خاورزمینی
:: سخنرانی فصل بهار انجمن اخلاق شعبه همدان سال 1394: اخلاق ورزی در زمانه عسرت با سخنرانی اردشیر منصوری
:: استان همدان
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
..
:: گزارس سخنرانی آذر ماه 1397 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 
سخنرانی : اخلاق و توسعه

خوشبختانه در سال های اخیر کتاب های خوب درباره اخلاق و اخلاق توسعه به فارسی برگردانده شده، از جمله مجموعه 5 جلدی استدلال اخلاقی که با رویکرد تفکر نقاد به موضوع می پردازد مفید و قابل استفاده است.
 • تعاریف درباره توسعه را به دو دسته تقسیم می­کنند: -تعاریف گسترده      -تعاریف محدود
در تعاریف محدود بیشتر به وجه اقتصادی پرداخته و بدان بسنده می­شود. در تعاریف گسترده، توجه به وجوه مختلف توسعه از جمله وجوه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه است و تنها به وجه اقتصادی بسنده نمی­شود. می­توان گفت تا دهه 50 میلادی تعریف محدود بیشتر مطرح بودند و از آن زمان به بعد تعاریف گسترده بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.
 • "ترقی" مفهومی است که در دوره مشروطه مورد توجه بوده و حامل باری است که بعدها "توسعه" به دوش کشید. گویی ترقی بیشتر بار ایدتولوژیک داشت و توسعه گویی از گرایش­های ایدتولوژیک می خواست فاصله بگیرد.
 • دکتر تهرانیان از جمله کسانی بود که در حکومت پیش از انقلاب، در رقابت با جوامعی مانند ژاپن، توسعه ایران را محل توجه قرار داد. او توسعه را بالا رفتن ظرفیت های معنوی و مادی را به گونه ای که به نوآوری و نظم نوین بیانجامد، می­داند.
 • برای رسیدن به آن توسعه؛ سه باور و یک امید در میان می­آید:
 1. توسعه باید برپایه همه ظرفیت­های معنوی و مادی شکل بگیرد و طراحی شود.
 2. توسعه همیشه با هزینه همراه است، اما با استفاده از تجربه دیگران (مطالعه تاریخی و تطبیقی) می­توان تا حدودی هزینه توسعه را کمتر کرد.
 3. مسیر توسعه برای جوامع گوناگون باز شده است و این باور در نقد رویکردهای تقدیرگرایانه است که تقدیر اروپا را توسعه و تقدیر جوامع شرقی را توسعه نیافتگی می­پنداشت.
و یک امید: توسعه در کشورهای در حال توسعه بدون تهدیدها و عوارض روند توسعه در غرب تحقق یابد.
امروزه تجدیدنظر و تامل درباره هدف گذاری و روندهای توسعه مدنظر است. یک مدل مبتنی بر پرسش 10 دهگانه ارزیابی هنجارمن از برنامه توسعه
 1. در جهان سوم یا در حال توسعه چه چیز باید تغییر کند؟
 2. مردم جامعه ای که در حال توسعه نامیده می شود، برچه اموری تمرکز کنند؟
 3. مسئله اصلی در هر عرصه (اقتصاد، فرهنگ،...) چیست؟
 4. آیا توسعه خنثی است یا می توان آن را با ارزش های مثبت/منفی توصیف کرد؟
 5. توسعه توصیفی است یا تجویزی یا هردو؟
 6. دست آوردهای توسعه چگونه باید توزیع شوند؟
 7. در پی توسعه مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی  چگونه بروز می بایند و چگونه باید حل شوند؟
 8. آیا مشارکت در توسعه اختیاری است یا جبری؟
 9. عدالت چه مفهوم جهانی و چه فردی چه جایی در روندهای توسعه دارد؟
 10. مرجع تصمیم درباره مسائل توسعه چه کسی است؟ دولت، جامعه مدنی، بیرون جامعه، درون جامعه؟
توسعه مفهومی ارزش مدار است و بدون غایت هایی که بیرون از توسعه اند، نمی توان توسعه را پیش برد.
برای دریافت مطالب کامل این سخنرانی به فایل صوتی مراجعه شود.
سخنرانی : اخلاق و توسعه
 • خوشبختانه در سال های اخیر کتاب های خوب درباره اخلاق و اخلاق توسعه به فارسی برگردانده شده، از جمله مجموعه 5 جلدی استدلال اخلاقی که با رویکرد تفکر نقاد به موضوع می پردازد مفید و قابل استفاده است.
 • تعاریف درباره توسعه را به دو دسته تقسیم می­کنند: -تعاریف گسترده      -تعاریف محدود
در تعاریف محدود بیشتر به وجه اقتصادی پرداخته و بدان بسنده می­شود. در تعاریف گسترده، توجه به وجوه مختلف توسعه از جمله وجوه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه است و تنها به وجه اقتصادی بسنده نمی­شود. می­توان گفت تا دهه 50 میلادی تعریف محدود بیشتر مطرح بودند و از آن زمان به بعد تعاریف گسترده بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.
 • "ترقی" مفهومی است که در دوره مشروطه مورد توجه بوده و حامل باری است که بعدها "توسعه" به دوش کشید. گویی ترقی بیشتر بار ایدتولوژیک داشت و توسعه گویی از گرایش­های ایدتولوژیک می خواست فاصله بگیرد.
 • دکتر تهرانیان از جمله کسانی بود که در حکومت پیش از انقلاب، در رقابت با جوامعی مانند ژاپن، توسعه ایران را محل توجه قرار داد. او توسعه را بالا رفتن ظرفیت های معنوی و مادی را به گونه ای که به نوآوری و نظم نوین بیانجامد، می­داند.
 • برای رسیدن به آن توسعه؛ سه باور و یک امید در میان می­آید:
 1. توسعه باید برپایه همه ظرفیت­های معنوی و مادی شکل بگیرد و طراحی شود.
 2. توسعه همیشه با هزینه همراه است، اما با استفاده از تجربه دیگران (مطالعه تاریخی و تطبیقی) می­توان تا حدودی هزینه توسعه را کمتر کرد.
 3. مسیر توسعه برای جوامع گوناگون باز شده است و این باور در نقد رویکردهای تقدیرگرایانه است که تقدیر اروپا را توسعه و تقدیر جوامع شرقی را توسعه نیافتگی می­پنداشت.
و یک امید: توسعه در کشورهای در حال توسعه بدون تهدیدها و عوارض روند توسعه در غرب تحقق یابد.
امروزه تجدیدنظر و تامل درباره هدف گذاری و روندهای توسعه مدنظر است. یک مدل مبتنی بر پرسش 10 دهگانه ارزیابی هنجارمن از برنامه توسعه
 1. در جهان سوم یا در حال توسعه چه چیز باید تغییر کند؟
 2. مردم جامعه ای که در حال توسعه نامیده می شود، برچه اموری تمرکز کنند؟
 3. مسئله اصلی در هر عرصه (اقتصاد، فرهنگ،...) چیست؟
 4. آیا توسعه خنثی است یا می توان آن را با ارزش های مثبت/منفی توصیف کرد؟
 5. توسعه توصیفی است یا تجویزی یا هردو؟
 6. دست آوردهای توسعه چگونه باید توزیع شوند؟
 7. در پی توسعه مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی  چگونه بروز می بایند و چگونه باید حل شوند؟
 8. آیا مشارکت در توسعه اختیاری است یا جبری؟
 9. عدالت چه مفهوم جهانی و چه فردی چه جایی در روندهای توسعه دارد؟
 10. مرجع تصمیم درباره مسائل توسعه چه کسی است؟ دولت، جامعه مدنی، بیرون جامعه، درون جامعه؟
توسعه مفهومی ارزش مدار است و بدون غایت هایی که بیرون از توسعه اند، نمی توان توسعه را پیش برد.

 
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
دفعات مشاهده: 89 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری Iranian Association for Ethics in Science and Technology

آدرس انجمن: میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، واحد 2
شماره تماس: 66946418
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 3858